Ботевград

Ботевград се намира на 60км от София и е разположен в долина с обща площ от 5 066 км². Общината обхваща части от Западна Стара планина - Ражана, Мургаш, Било и Голяма планина и някои части на Северния Балкан Проходът Витиня, свързващ Северна България с Южна България и близостта на столицата допринасят за неговото стратегическо местоположение. Община Ботевград граничи със следните общини: Правец, Етрополе, Горна Малина, Елин Пелин, Своге, Мездра и Роман.

botevgrad

Община Ботевград е богата на природни ресурси. Релефът е забележителен в своето разнообразие. Общината включва следните географски части: част от Ботевградската котловина (Ботевградска долина), някои части на Ботевградската предбанка и четирите балкански рамена - Ражана, Голяма Планина, Мургаш и Било. Котловината Жлеба е разположена между главния балкански пояс и северните Балкани.

Дъното на котловината минава  коритото на  на река Бебреш и нейните притоци. Ниските овални хълмове  допринасят за разнообразието на провинцията. Връх Мургаш - 1687 м височина е най-високата точка на най-високата планинска верига на юг и югозапад. По склоновете на височините минават много реки. На територията на община Ботевград се намира Прохода Витиня , свързващ Южна България със Северна България.