Olimpi­jski bazen

Olimpi­jski bazen, sa pratećim sadrža­jima, nalazi se u neposred­noj blizini hotela ( 100 m), u najlepšem delu grada, okružen teren­ima za male sportove. Bazen koristi vodu iz bušo­tine na dubini od 460 m. Pose­duje kom­ple­tan sis­tem za fil­traciju i čišćenje vode, tako da pose­ti­oci mogu bezbrižno uži­vati u kupanju. Najm­lađoj pop­u­laciji su posebno zan­imljiva dva tobo­gana, ukupne dužine 45 m (30 i 15 m) i visine 7,5 m, dok nešto star­iji preferi­raju sunčanje na ležaljkama pored bazena i opuš­tanje uz osvežava­juća pića. Korišćenje bazena je gratis za sve goste-​sportiste hotela.