faq

Koja je cena ovo­godišn­jeg kampa?

Cena Opšteg kampa je 300 evra, Kamp Plus 360 evra i Kamp fiz­ičke pripreme 570 evra
Cena za trenere stažiste je 330 evra.
Sve cene su u dinarskoj pro­tivvred­nosti na dan uplate, i važe isključivo za igrače i trenere koji su državl­jani Srbije i igraju i rade na istoj ter­i­toriji.
Uplatu možete izvršiti po dolasku u kamp u celosti ili u 6 rata do početka kampa
Obaveznom uplatom avansa od 100 Eura ste zagaran­to­vali vaše mesto na kampu!


Koliko iznosi depozit koji moram da uplatim?

Depozit koji je ujedno i prva rata, u iznosu od 100 eura u dinarskoj pro­tivvred­nosti , treba uplatiti što pre, bilo lično ili na naš račun, jer je to jedini garant tvog mesta.
Uplatom depozita ti je mesto obezbeđeno u kampu.
Obavezno pogleda­jte više infor­ma­cija, ovde!


Šta mi je neophodno od garder­obe da pone­sem u kamp?

Neophodne stvari smo ti naveli, a uko­liko sma­traš da ti je jos nešto potrebno,slobodno dodaj na listu, jer je veoma bitno da imaš neophodne stvari za boravak u kampu.

1 – 2 duksa
10 – 15 majici
5 – 10 šort­seva za tren­ing
10 – 15 pari čarapa
par patika za tren­ing u hali (obavezno)
Kupaće gaćice ili kupaći kos­tim
džem­per i jakna (obavezno)
par farmerki
5 peškira
Pri­bor za higijenu

Od nas češ dobiti dres, šorts i majicu sa obelež­jem kampa
Poš­to­vani roditelji, odnosno kam­peri, molimo vas da nam javite na vreme ako treba da znamo nešto o vama — neke posebne potrebe/posebno stanje i slično. Hvala na razumevanju.

Postoji li mogućnost popusta za braću i sestre?

Mogućnost popusta u takvom slučaju postoji na način da prvo dete plaća punu cenu iznosa, a drugo ostvaruje popust od 10% na punu cenu kampa.

Da li je moguće birati cimera?

Odabir cimera je moguć, ali mora biti naznačen putem e-maila najmanje mesec dana pre početka smene.

Postoji li mogućnost prevoza?

Mogućnost prevoza postoji za grupe i na raspolaganju su autobus, kombi, automobil.

Da li pos­toji mogućnost da pose­tim dete dok je u kampu?

Mi smo uvek raspoloženi da omogucimo dolazak, kako trener­ima, tako i roditeljima koji žele da prate aktivnosti dece, pod uslovom da nji­hovo pris­ustvo ne remeti rad na kampu.
Uko­liko želite, mi se možemo pobrinuti za orga­ni­zaciju vašeg smeš­taja i ishrane, ali treba da znate da nećete biti smešteni u hotelu Olympic, jer ne želimo da ometamo rad deteta u kampu.

 

Možete li obezbediti smeštaj za roditelje?

Za sve roditelje koji bi došli sa svojom decom kako bi bili u njihovoj blizini možemo pružiti smeštaj ili pomoć u pronalaženju smeštaja.


Mogu li da znam nešto više o ishrani u kampu?

Jelovnik je napravl­jen u sarad­nji sa vodećim stručn­jakom u oblasti ishrane sportista, a pri­lagođen je uzrastu i napor­ima kam­pera.
Jelovnik će biti pod nad­zorom Dr. Ljubana Mar­ti­novica, dok­tora muške i ženske reprezentacija Srbije.


Da li će moje dete imati med­i­cin­sku zaštitu u kampu?

Sve vreme tra­janja kampa je prisu­tan dok­tor i fizioter­apeut.
Naše osoblje u svakom trenutku brine o zdravlju vašeg deteta, a i dok­tor je prisu­tan 24 sata dnevno.
Na svakom treningu prisu­tan je iskusni fizioter­apeut koji vodi brigu o even­tu­al­nim povredama na terenu.
Uko­liko je potrebno, na raspo­la­ganju su nam i med­i­cinske ustanove u neposred­noj blizini.
Neophodno je da svaki kam­per sa sobom ponese overenu zdravstvenu knjižicu.


Da li me očekuju neke nagrade u kampu?

U ovom trenutku je tajna kakve će te nagrade biti, ali ćeš imati pri­liku da to saz­naš, ako se ovog leta budeš družio sa nama.
Svaka smena na kampu se završava cer­e­moni­jom dodele nagrada najus­pešni­jim kam­per­ima u kategorijama.


Uko­liko budem imao dodat­nih pitanja, kako vam se mogu obratiti ?

Možeš nas posetiti u našoj kance­lar­iji koja se nalazi u Beogradu„

Adresa : Balka­n­ska 18 TC Iva­nium, lokal 25
Kon­tak­ti­raj nas na sledeće tele­fone ili na nave­dene e-mail adrese.
Phone/Fax: + 381 11 36 21 691
Mobile: +381 63 411 075
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Osoba za kon­takt: Bojan Milić

Mobile: +381 65 455 75 38
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Osoba za kon­takt: Bojan Stupar