O nama

dan na kampuVOL­LEY TREND agen­cija, već više od 12 god­ina uspešno posluje u Srbiji, obezbe­di­vši zavidnu rep­utaciju u oblasti sport­skog menadž­menta u odbo­jci. Radom VOL­LEY TREND agen­cije, veliki broj odbo­jkaša i odbo­jkašica su uspeli da postanu stan­dardni članovi najvećih odbo­jkaških klubova evrope. VOL­LEY TREND agen­cija svakod­nevno raste, te kao ozbiljna kuća nudi velike mogućnosti za zajed­ničku poslovnu sarad­nju. Sa pono­som možemo da kažemo da pored mladih i per­spek­tivnih igrača zas­tu­pamo i reprezen­ta­tivce seniorske i juniorske selek­cije Srbije. Veliki broj igrača je svoje inter­na­cionalne kar­i­jere započeo, upravo preko agen­cije VOL­LEY TREND.

Jedna od ideja agen­cije VOL­LEY TREND je bila i osni­vanje inter­na­ciona­long odbo­jkaškog kampa, sa cil­jem pro­mo­cije i pop­u­lar­izacije odbo­jke u Srbiji. To smo i ost­var­ili 2010. godine.Tri godine sastajalište na stotine klinaca i klinceza, budućih asova jednog od najtrofejnijih sportova u Srbiji bila je Topola. 2013. godine, odabrali smo Kosjerić, grad smešten izmedju Valjeva i Užica koji nudi izvanredne uslove za treninge i Vašu pripremu. Hotel „Olympic“ (bivši „Skrapez“) u svom novom ruhu, sa bazenom, prelepom sportskom halom i drugim pratećim objektima, pravi je izbor za potpuni radni odmor i uživanje u magičnoj igri preko mreže. U priloženom videu pogledajte kako izgleda jedan kamperski dan.

 

•Rekli su o nama•

parisparisparisparisparisparis

paris

maria

andrea

patricia

schiopu